Wellpapptillverkningen hos Stora Enso i Skene läggs ner

8 juni, 2021ANNONS

För drygt ett halvår sedan varslade Stora Enso nio personer vid wellpapptillverkningen i Skene. Då var det enligt företagsledningen inte aktuellt att stänga ner någon linje, men nu kommer nya besked som handlar om en total nedläggning av wellpapptillverkningen gradvis.

Avvecklingen kommer att ske gradvis under de kommande åren. Beslutet tas på grund av låga volymer och låg lönsamhet och kommer att ske till förmån för annan förpackningsrelaterad verksamhet i Skene. Stora Enso kommer med andra ord inte att stänga ned Skeneanläggningen, utan stegvis fasa ut wellpapproduktionen med avsikten att skapa utrymme för produktion inom nya förpackningslösningar med större tillväxtpotential.

”Vi tittar exempelvis på formpressad fiber, digitaltryck och automationslösningar. Målbilden är att gradvis konvertera vår enhet i Skene till ett ’Center for Future Packaging’ inom ett eller flera av dessa verksamhetsområden. Kundvolymer kommer successivt att flyttas över från Skene till vår förpackningsenhet i Jönköping där vi också kommer att investera ca 110M SEK för att modernisera produktionen”, säger Carl Norell som är presschef.

”Förändringen kommer att ske i flera steg under de kommande åren och omfattar till exempel utbildning, jobbrotation och MBL-förhandlingar. Planen är att det första steget tas sommaren 2022 med en påverkan på cirka fyrtiofem positioner. Vi har inlett förhandlingar med fackliga parter”.

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!