Kemi- och polymerjätten BASF investerar i norska Quantafuel, som utvecklat en metod för kemisk återvinnings av avfallsplast. (Bild BASF)

BASF storinvesterar i norskt företag för plaståtervinning

9 oktober, 2019ANNONS

Globala kemi- och polymerjätten BASF investerar cirka 20 miljoner euro (ca 220 miljoner kronor) i norska Quantafuel, som utvecklat en metod för kemisk återvinning av plast.
Tillsammans ska de båda företagen vidareutveckla Quantafuels teknologi för kemisk återvinning, så att plasttyper som nu går till förbränning istället ska kunna återvinnas.

Investeringen omfattar en anläggning i danska Skive, där den kemiska återvinningstekniken ska vidareutvecklas och spridas till resten av världen. Anläggningen blir en pyrolys- och reningsanläggning, som Quantafuel kommer att öppna i slutet av år 2020. Anläggningen kommer att kunna bearbeta 16.000 ton avfallsplast per år. Plasten omvandlas till en olja, som kan användas i nyproduktion.

”Tillsammans med Quantafuel kan vi bidra till en cirkulär process för plast”, säger Mark Meier. BASF. (Bild BASF)

”Investeringen i Quantafuel och den planerade anläggningen i Danmark är ett viktigt steg för att sprida kunskap om kemisk återvinning och säkerställa en cirkulär modell för plaståtervinning samt möjliggöra för företag runt om i världen att uppnå sina hållbarhetsmål”, säger Mark Meier, VD för BASF Nordic/Baltic.

BASF skriver i ett pressmeddelande att samarbetet med Quantafuel är viktigt eftersom Quantafuel har stor kompetens och förståelse för tekniska utmaningar inom avancerade återvinningsmetoder.

”Tillsammans kommer vi att skapa värdefull erfarenhet från fabriken i Skive och kunna bidra till att säkerställa en cirkulär process för plast”, säger Mark Meier.

Quantafuel, som har huvudsäte i norska Lysaker, är ett teknik- och energiföretag, som fokuserar på att hitta lösningar på hållbar användning av jordens resurser.

———————————————

BASF ingår i en industrigrupp bestående av mer än två dussin internationella och välkända storbolag, som i början av året bildade organisationen ”Alliance to End Plastic Waste”  (AEPW) och vars syfte är att stoppa det globala plastavfallet. LÄS HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!