Framtidstron och optimismen bland landets handlare minskar, enligt Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad. (Bild Dreamstime)

Framtidstron hos handeln minskar inför sommaren

15 maj, 2019

Framtidstron avtar både i butiks- och e-handeln. Minskade förväntningar på framtida försäljning drar ned handlarnas framtidstro. När sommarhandeln nu står för dörren ökar visserligen dagligvaruhandlarnas optimism något men sällanköpsvaruhandlarnas framtidsutsikter är betydligt mer modesta.

”Sommarhandeln brukar innebära goda tider för dagligvaruhandeln. Grillen plockas fram och ljumma sommarkvällar gör att vi unnar oss lite extra god mat på tallriken. e-handeln brukar däremot gå svagare under sommaren, när fler vill vara ute i solen”, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

”Vi står mitt i en digital omställning, som innebär hård konkurrens och pressade priser”, säger Svensk Handels VD Karin Johansson. (Bild Svensk Handel)

Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad visar att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda sjunker. Det vägs upp av att utsikterna för framtida lönsamheten återhämtar sig. Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 3,3 enheter och landar på 105,5.

När det gäller dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln, så ökar framtidstron i dagligvaruhandeln enligt barometern med 0,9 enheter samtidigt som sällanköpsvaruhandeln backar med hela 9,2 enheter. Att sällanköpsvaruhandlarnas tro på framtida försäljning och lönsamhet faller så markant gör att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet minskar med 4,2 enheter, till 95,8.

”Vi står mitt i en digital omställning, som innebär hård konkurrens och pressade priser för den svenska sällanköpshandeln. Våra politiker måste på allvar fundera på hur de kan verka för att vi ska kunna behålla ett rikt och varierat utbud av butiker i hela Sverige. Det går inte att ta handeln, som vi känner den idag, för given”, säger Karin Johansson i en kommentar.

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels 10.000 medlemsföretag har sammanlagt 300.000 människor anställda.

HÄR kan du se Svensk Handels handelsbarometer för maj (pdf-fil)

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar