”Tillgångsbristen kommer i ett extremt olyckligt läge”, säger Carl Eckerdal. (Bild pressbild)

IKEM: bristen på plastråvara hotar den svenska industrin!

7 maj, 2021ANNONS

Organisationen IKEMInnovations- och kemiindustrierna – slår nu larm om att den uppkomna bristen på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri, speciellt inom plastberoende sektorer som livsmedelsförpackningar samt bygg- och fordonsbranschen.

IKEM skriver i ett pressmeddelande att den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin är inne i en stark tillväxtfas, där vissa av företagen till och med överträffar sina prognoser för det senaste kvartalet. Den starka tillväxtrekylen efter de tuffaste Corona-månaderna har dock skapat leverans- och utbudsstörningar. Allvarligast är den uppkomna bristen på plastråvara, som hämmar tillväxten och ökar företagens kostnader under andra kvartalet. En utveckling som, sett i ett bredare perspektiv, på sikt kan påverka inflationen i landet.

IKEM genomför kvartalsvisa konjunkturundersökningar bland sina medlemsföretag. Resultaten från den senaste enkäten är visserligen positiv, men bristen på plastråvara är ett orosmoln, som seglat upp och som kan få spridningseffekter inom svensk industri.

Sju av tio svenska kemi- och plast- och gummiföretag har på olika sätt påverkats av detta. Av de drabbade företagen uppger knappt 90 procent att de har svårt att få tag på platsråvara. 60 procent uppger att priset på just plastråvaran ökat kraftigt.

”Plast är en mycket viktig råvara, direkt eller indirekt, för många industribranscher. Prishöjningar eller tillgångsbrist kan därmed komma att påverka några av Sveriges viktigaste industrier, till exempel de mycket plastberoende bygg-, livsmedels- och fordonsindustrierna. Framförallt som tillgångsbristen kommer i ett extremt olyckligt läge, när konjunkturen äntligen fått fart igen efter pandemidippen”, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på IKEM och på Livsmedelsföretagen.

Företaget Doxa Plast i Värnamo är ett av de företag, som drabbas hårt av bristen på plastråvara. Doxa Plast, som är en betydande tillverkare av sträckfilm, har sen två år tillbaka en hög efterfrågan på sina plastprodukter. De har gjort flera stora investeringar, exempelvis en helt ny fabrik som byggs strax utanför Värnamo. Men bristen på råvaror gör att de nu inte kan producera i den takt som de vill.

”Vi hade kunnat sälja betydligt mer, men bristen på plastråvara gör att vi till och med har varit tvungna att dra ner på ett arbetsskift, vilket gett oss en minskad produktionstakt på 25 procent. Nu måste vi vara innovativa för att överbrygga den här perioden. Hamnar vi i ett värre läge, vad gäller bristen på plastråvara, kommer det ta lång tid att återhämta sig ifrån. Vår industri är också beroende av att kunna behålla kompetens och innovationskraft”, säger Sandra-Stina Vesterlund, VD för Doxa Plast.

IKEM uppger att råvarubristen och de ökade kostnaderna, som den för med sig inom kemi-, plast- och gummiindustrin, kan också komma att påverka den allmänna inflationsutvecklingen framöver.

”Kostnaderna på många råvaror och på transporter har ökat tydligt i spåren av den globala återhämtningen under andra halvåret. Här finns det självklart gränser för hur länge industrin överlag är intresserad av att agera stötdämpare genom att minska sina egna marginaler till följd av kostnadsökningar. Så länge den globala efterfrågan fortsätter att överträffa utbudet, ökar möjligheterna för industriföretagen att föra kostnadsökningarna vidare till kunderna. Vilket i sin tur driver inflationen”, säger Carl Eckerdal.

Fakta om kemiindustrin i Sverige
Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 procent av den svenska varuexporten.

N.B.: IKEM har tidigare informerat om den globala bristen på plastråvara. Läs HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!