Stora Enso och Tetra Pak samarbetar och investerar i förbättrad återvinning av kartongbaserade dryckesförpackningar i Polen och andra länder i Central- och Östeuropa. (Bild Tetra Pak)

Klart med samarbete i Polen mellan Stora Enso och Tetra Pak

18 augusti, 2021ANNONS

Det är nu klart att Stora Enso och Tetra Pak ingår samarbete för att tredubbla Polens återvinningskapacitet av kartongbaserade dryckesförpackningar. Genom investeringar på totalt 29,1 miljoner euro (ca 300 miljoner kronor) kommer man att bygga upp en heltäckande återvinningslösning, som avsevärt kommer att förbättra återvinningen i såväl Polen som resten av Central- och Östeuropa.

Beslutet om samarbetet är fattat efter en omfattande förstudie, som inleddes i slutet av år 2020 (Läs HÄR), och innebär att man kommer att uppföra en storskalig återvinningslinje för dryckeskartong vid Stora Ensos produktionsenhet i Ostrołęka i Polen. Den nya anläggningen kommer att tredubbla den årliga kapaciteten i Polen för återvinning av använda dryckeskartongförpackningar, från 25.000 till 75.000 ton. Detta innebär att Polens totala försäljningsvolym av kartongbaserade dryckesförpackningar kan återvinnas, plus det som kommer in från grannländer, inklusive Ungern, Slovakien och Tjeckien.

Den totala investeringen ligger på 29,1 miljoner euro. Stora Enso kommer att investera 17 miljoner euro i en anläggning, som tillvaratar kartongfibrer. Tetra Pak investerar tillsammans med tjeckiska plaståtervinningsspecialisten Plastigram totalt 12,1 miljoner euro för att bygga en andra anläggning.

Även förpackningsmaterial som plast och aluminium kommer att tillvaratas och återvinnas separerat med hjälp av en patenterad separationsteknologi. Båda anläggningarna kommer vara i bruk i början av år 2023.

De separerade materialen kommer att återanvändas som råmaterial inom olika användningsområden. Återvunna kartongfibrer kommer att integreras i Stora Ensos återvunna kartong, medan separerade plaster och aluminium kommer att få nytt liv i form av olika produkter, såsom pellets och folier.

Målet med investeringen är att bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi på nationell nivå. Den kommer att ligga helt i linje med EU:s gröna giv. Insamlad kartong hanteras på ett miljövänligt sätt och de material, som utvinns vid återvinningsprocessen, återanvänds till fullo.

”Avsikten är förbättra återvinningen av dryckeskartong samt att utveckla lösningar, som effektivt återvinner alla förpackningskomponenter, inklusive polymer och aluminium. Jag är därför väldigt stolt över den här investeringen och det starka samarbetet med Stora Enso, som har gjort dessa framsteg möjliga. Samarbete är nyckeln till att förverkliga vår främsta ambition: en värld där alla kartongförpackningar samlas in, återvinns och aldrig blir till skräp”, säger Charles Brand, VD för Tetra Pak Europe & Central Asia.

”Stora Enso levererar förpackningsmaterial, som produceras från förnybara resurser. Tack vare det här initiativet kan vi avancera mot en högre återvinningsgrad. Vi är glada över att samarbeta med Tetra Pak i vad som kommer att bli ytterligare en milstolpe på väg mot den cirkulära framtid, som vi avser att förverkliga”, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!