Det enhetliga bildspråket ska göra det lättare att sortera förpackningar och annat avfall rätt. (Bild FTI/ Angelica Soderberg)

Nordiska föreningen EUpicto arbetar för ökad återvinning

25 januari, 2022ANNONS

Avfallsorganisationerna i Norden har bildat den gemensamma föreningen EUpicto, som ska arbeta för att öka återvinningen av använda förpackningar och annat avfall i de nordiska länderna.

EUpicto bygger på det projekt med enhetliga symboler för återvinning, som tidigare utarbetats av Danmark och Norge (läs HÄR) och som nu är introducerat i alla de nordiska länderna utom Finland, som förväntas ansluta sig inom kort.

58 symboler eller piktogram ingår i det enhetliga nordiska bildspråket. Klicka i bilden för större visning.(Bild EUpicto)

Det enhetliga symbolspråket, som består av så kallade piktogram, är ett pedagogiskt skylt- och märkningssystem, där färger, symboler och fraktionsnamn ska vägleda vid källsortering. Märkningarna ska finnas på förpackningar och andra produkter samt i soprum och på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Bildspråket ska göra det lättare att sortera förpackningar och annat avfall rätt.

För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat den gemensamma föreningen EUpicto. Flera länder och multinationella företag har visat intresse för det nordiska skyltsystemet och inom EU diskuteras nu ett gemensamt sorteringssystem, där den nordiska lösningen finns med som en tänkbar lösning.

Tony Clark är VD för Avfall Sverige. (Bild Avfall Sverige)

”Norden går före och visar på fördelarna med ett enhetligt system. Genom den nya föreningen EUpicto befäster vi samarbetet och möjliggör för fler att använda de nya symbolerna”, säger Tony Clark, VD för Avfall Sverige.

”Det vore fantastiskt om det nordiska systemet kan spridas till hela EU. Det skulle underlätta inte minst för producenter, som säljer sina produkter i många länder”, säger Henrik Friis, VD för Dansk Affaldsforening.

Norge är ännu inte med i föreningen EUpicto, men har en bra dialog med avfallsorganisationerna i de övriga nordiska länderna och ska inom kort fatta beslut om deltagande i föreningen.

”Avfall Norge har prioriterat att lansera de gemensamma symbolerna i Norge innan vi deltar i det nordiska föreningsprojektet. Men i samråd med vår styrgrupp för projektet har vi deltagit i en rad diskussioner på nordisk nivå”, säger Avfall Norges VD Cecilie Lind.

Genom att bilda en förening ges samarbetet en juridisk plattform för utveckling och spridning av piktogramsystemet.. Förhoppningen finns att även Norge samt de baltiska staterna framöver ska ansluta sig till samarbetet. Det formaliserade samarbetet innebär tydliga regler för framtida användning, utveckling och ägande av det gemensamma piktogramsystemet för alla parter – kommuner, producenter och andra företag, organisationer etc.

Med medel från Nordiska ministerrådet genomfördes ett projekt under 2020–2021, i syfte att stötta implementeringen av piktogram-språket i de nordiska länderna och också att etablera en juridisk plattform för det vidare arbetet med systemet.

”Det här är ett bra exempel på samarbete på nordisk nivå och hur kommuner, näringsliv och allmänhet kan samarbeta för att öka återvinningen. Det bidrar till enklare och bättre sortering. Det kommer i sin tur att öka återvinningen och bidra till en mer cirkulär ekonomi”, säger Inger Johanne Wiese, senior rådgivare vid Nordiska ministerrådet.

Skyltsystemet utvecklades först i Danmark 2016 av Dansk Affaldsforening och det danska kommunförbundet KL, tillsammans med innovationsbyrån Futu. Symbolspråket vidareutvecklades sedan av Avfall Norge och stiftelsen Loop och under 2020 införde Island, Norge och Sverige systemet och Finland planerar att lansera systemet under år 2022.

Det är frivilligt att införa systemet: varje kommun eller producent gör det när det passar och använder de symboler de behöver. Det är också kostnadsfritt att använda systemet, men användaren förbinder sig att följa de villkor som finns uppställda för symbolernas användning.

Ökad sortering och därmed materialåtervinning är något alla kan bidra till, kommuner och producenter såväl som konsumenter och det kan bidra till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen kring t ex ett mer hållbart samhälle och ansvarsfull produktion och konsumtion.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!