Vid sitt bruk i värmländska Skoghall satsar Stora Enso cirka en miljard kronor på ökad produktion av förpackningskartong. (Flygbild Stora Enso)

Nu storsatsar Stora Enso på utökad produktion av kartong

20 oktober, 2021ANNONS

Stora Enso meddelar att man storsatsar på utökad produktion av förpackningskartong. Företaget ska investera cirka en miljard kronor i utökad kartongproduktion vid svenska bruket i Skoghall och inleder en förstudie för att konvertera en vilande linje vid Uleåborgs bruk i Finland till produktion av förpackningskartong.

Stora Enso skriver i dagens pressmeddelande att efterfrågan på hållbara förpackningar ökar. Investeringen i Skoghall kommer ytterligare att främja lönsam tillväxt inom attraktiva segment, som vätskekartong och konsumentkartong. Investeringen, som uppgår till 97 miljoner euro (knappt en miljard kronor) förväntas vara slutförd under andra halvåret 2023. Till följd av investeringen kan den årliga produktionen av förpackningskartong i Skoghall ökas med cirka 100.000 ton, till en total kapacitet på över 900.000 ton, förutsatt att miljötillstånd ges.

Investeringsbeslutet i Skoghall har fattats sedan Stora Enso slutfört det förprojekt, som tillkännagavs i november 2020 (Läs HÄR). Enligt förstudien planerade Stora Enso att investera mellan 800 och 850 miljoner euro på en utökad produktion av både massa och kartong i Skoghall, men baserat på resultatet av förstudien har man beslutat att inte gå vidare med den planerade utökningen av massakapaciteten i Skoghall utan enbart investera i utökad kartongproduktion.

Stora Enso skriver att kartongexpansionen i Skoghall kommer att implementeras genom att man åtgärdar flaskhalsar vid en av de befintliga produktionslinjerna. Ombyggnaden ska genomföras i två steg i samband med planerade underhållsstopp.

”Skoghall är en av våra främsta integrerade produktionsanläggningar för miljövänliga förpackningsmaterial. Investeringen stärker Stora Ensos möjlighet att producera högkvalitativ och kostnadseffektiv konsumentkartong inom det växande segmentet för vätske- och livsmedelskartong”, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

Den ökade satsningen på förpackningskartong är en direkt följd av Stora Ensos långsiktiga strategiska målsättning att växa inom hållbara förpackningar. Företaget har tidigare genomfört en framgångsrik konvertering i finska Uleåborg (Oulu) från pappersproduktion till kraftliner för livsmedelshantering (Läs HÄR) och nu går man vidare genom att inleda en förstudie för att konvertera den andra, vilande, papperslinjen i Uleåborg till en produktionslinje för förpackningskartong.

Inkörningen av den första konverteringen i Uleåborg har gått snabbare än beräknat sedan produktionen startade i början av det här året och en andra konvertering skulle ytterligare stärka Uleåborgs flexibilitet och konkurrenskraft genom integrerad tillgång på massa, lägre fasta och rörliga kostnader, samt möjlighet att utnyttja den intilliggande djuphavshamnen. Förstudien kommer att vara slutförd i början av 2022.

”I Uleåborg har inkörningen av den första konverterade produktionslinjen genomförts framgångsrikt. Snabbare än planerat närmar vi oss såväl full kapacitet och lönsamhet som de angivna kvalitetskraven. Vi visar genom dessa båda tillväxtsatsningar på vår förmåga att snabbt nå ut till marknaden och bemöta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar”, avslutar Hannu Kasurinen.

————————————————–
Stora Ensos bruk i Skoghall, söder om Karlstad, är en modern producent av konsumentkartong i världsklass för vätskeförpackningar och förpackningar för torrvaror. Den totala årsproduktionen utgör för närvarande över 800.000 ton kartong. 
Stora Ensos bruk i Uleåborg i norra Finland producerar kraftliner i premiumkvalitet. I början av 2021 konverterades en av två tidigare pappersmaskiner till kraftliner för konsumentförpackningar. Massabruket och torkmaskinen har modifierats för att tillverka oblekt brun massa. Under tiden har den andra tidigare produktionslinjen för papper legat vilande. Efter full inkörning är årskapaciteten för den första linjen 450.000 ton kraftliner och 550.000 ton massa.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!