Från och med 1 januari 2023 blir det obligatorisk pant även på saft- och juice-produkter i plastflaskor och metallburkar. (Bild Returpack/Pantamera)

Obligatorisk pant på saft- och juiceprodukter i plast & metall

19 maj, 2022ANNONS

Från och med januari 2023 ska alla saft- och juiceprodukter i plast- och metallförpackning vara anslutna till det svenska retur- och pantsystemet. De nya bestämmelserna gäller även plast- och metallförpackningar med icke-drickfärdiga produkter, dvs dryckeskoncentrat.

De nya reglerna gäller sedan EU-direktivet från 2019 mot engångsplastprodukter införlivats i svensk lagstiftning och sedan förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar (2005:220) har förändrats och anpassats i enlighet med direktivet. (Läs förordningen HÄR)

Detta innebär att det undantag från det obligatoriska pantsystemet, som tidigare gällt för drycker som till merparten innehåller frukt, bär eller grönsaker, försvinner och att det blir obligatoriskt att ansluta plast- och metallförpackade såväl koncentrat som drickfärdiga juice- och saftprodukter till retursystemet fr.o.m. januari 2023.

Dryckesförpackningar som beläggs med pant och ska ingå i retursystemet utökas från 2023 med plastflaskor och metallburkar med saft eller juice. (Bild Returpack/Christoffer Torstensson)

Returpack/Pantamera skriver i ett informationsmeddelande att producenter som idag har ett frivilligt anslutningsavtal hos Returpack, och har juicer och/eller safter registrerade för pant, kommer att behöva signera ett nytt anslutningsavtal. Det frivilliga avtalet kommer att upphävas och om producenten inte sedan tidigare har ett formellt anslutningsavtal enligt förordningen behöver ett sådant tecknas.

Skillnaden för producenter som går från frivilligt avtal till det förordningsstyrda avtalet är att fr.o.m. kalenderåret 2023 kommer en årsavgift för tillsyn tas ut. Årsavgiften är förnärvarande 10.000 kr och den går oavkortat till Jordbruksverkets tillsynsverksamhet.

Returpack meddelar också att de producenter, som redan nu vill ansluta sig med saft- och juiceprodukter till pantsystemet och komma igång med försäljning innan årsskiftet 2022/2023, kan ansluta sig via det frivilliga avtalet, som i så fall gäller år 2022 ut.

Returpack skriver att man under hösten 2022 kommer att kontakta de producenter, som idag har frivilliga avtal, och informera om övergången till förordningsstyrda anslutningsavtal.

För mejeribaserade drycker (drycker som har mer än 50 procent mejeriinnehåll) gäller att från och med år 2029 ska även dessa omfattas av det obligatoriska retursystemet. Men som tidigare (Läs HÄR) är det möjligt för producenter och importörer att innan dess på frivillig väg ansluta mejeridrycker på metallförpackning till retursystemet.

Utförlig info om retur- & pantsystemet och nya bestämmelser finns på Returpacks hemsida. Läs HÄR.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!