ScanPlant NG samlar dataregistreringar från mottagning av varor, lager, produktion och leveranser. Detta ger insikt, snabbare uppföljning, bättre kontroll och möjliggör snabba åtgärder vilket kommer att förbättra företagets vinstpotential. (Bild Scanvaegt)

Systemverktyget ScanPlant NG optimerar produktionsprocessen

28 oktober, 2019

Danska företagen Scanvaegt Systems och Accuratech har utvecklat ScanPlant NG, som optimerar produktionsprocessen och ger högre vinster.
Scanvaegt skriver att ScanPlant NG – Next Generation – är ett exceptionellt systemverktyg för övervakning i realtid och optimering av produktivitet, lagerstatus, utbyte och give-away.

Sedan Scanvaegt Systems och Accuratech ingick ett partnerskap den 16 maj i år (Läs HÄR), har båda parter arbetat intensivt med utveckling av nya hardware- och mjukvarulösningar för kunder inom livsmedelsindustrin.
Det nära samarbetet har nu resulterat i ett nytt manufacturing execution system – ScanPlant NG – som optimerar produktionsprocessen och bidrar till högre vinster.

ScanPlant NG samlar in dataregistreringar från mottagning av varor, lager, produktion och leveranser, som utgör grunden för automatiska nyckeltal och KPI:er i realtid. Detta ger insikt, snabbare uppföljning, bättre kontroll och möjliggör snabba åtgärder vilket kommer att förbättra företagets vinstpotential.

Med ScanPlant NG Yield Control kan även mindre avvikelser i de olika processerna upptäcks snabbt. Detta gör det möjligt att ingripa i tid, minska give-away och undvika förluster i den totala vinsten. Utbytet kan kontrolleras på olika nivåer, såsom avdelningar, dagar, skiften, operatörspartier eller hardware-utrustning.

Med ScanPlant NG Yield Control kan även mindre avvikelser i de olika processerna upptäcks snabbt. Detta gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder, vilket reducerar give-away och förhindrar stora förluster i den totala vinsten. Utbytet kan kontrolleras på olika nivåer, såsom avdelningar, dagar, skift, produktions-batch eller utrustning.

ScanPlant NG tillhandahåller spårbarhet genom alla steg i produktionsflödet – varumottagning, uppskärning, recepthantering, tillverkning, förädling, lager, packning och utleveranser. Detta säkerställer fullt dokumenterad spårbarhet, där de enskilda artiklarna och ingredienserna kan spåras när som helst och var som helst i processen.

ScanPlant NG är ett öppet system, som kan integreras såväl med andra IT-system som med hårdvaruutrustning, inkl. tredjeparts utrustning. Detta gör det möjligt att samla in, kombinera och presentera alla produktionsdata i ett enda system.

Scanvaegt skriver att användarvänlighet, intelligent data-insamling och enkel, öppen integration är nyckelord i ScanPlant NG,. Systemet har har moduler för t ex processtyrning, lagerstyrning, orderstyrning, kvalitetskontroll, vägning & märkning, spårbarhetshantering, m fl. ScanPlant NG har också ett användarvänligt operatörsgränssnitt med snabba, logiska funktioner och ett skärmdesign, som kan anpassas till den enskilda processen, så endast det relevanta skärminnehållet på relevant språk visas. Detta sparar tid i användning, påskyndar driften och förhindrar registreringsfel.

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!