I ett pilotprojekt samlas mjukplastpåsarna med Zoégas Professionals in och omvandlas av nystartade Omni Polymers till plastgranulat, som sedan blir till nya plastprodukter. (Bild Zoégas)

Zoégas mjukplastförpackningar återvinns till nya produkter

14 november, 2022ANNONS

Tillsammans med kaffeleverantören Beans in Cup och producentansvarsorganisationen TMR har kafferosteriet Zoégas i Helsingborg inlett ett pilotprojekt, där man samlar in tomma mjukplastförpackningar och via en helt ny återvinningsteknik omvandlar dem till nya plastprodukter.

Insamlingen gäller påsar i mjukplast med kaffeprodukter under varumärket Zoégas Professionals och projektet har pågått sedan april i år. Zoégas Professional används i kaffemaskiner hos kontorskunder och insamlingen av de tomma mjukplastpåsarna, som har skett vid varje servicetillfälle av kaffemaskinerna, har skötts av Beans in Cup.

”Hållbar återvinning genomsyrar vår verksamhet och det innebär att arbeta utifrån ett cirkulärt flöde i stället för ett linjärt. I det här testet har vi börjat småskaligt, men vår förhoppning är att kunna utvidga projektet till att så småningom omfatta alla våra förpackningar”, säger Sofia Anderhall, marknadschef på Zoégas Professional.

”Vi tar ansvar för en hållbar utveckling i vår verksamhet och tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi cirkulära lösningar. Tillsammans med Zoégas Professional försöker vi nu bidra till att plastförpackningar som används hos våra kunder återvinns och återanvänds”, säger Marianne Strindin, hållbarhetschef, Beans in Cup.

De insamlade kaffeförpackningarna har hämtats upp av producentansvarsorganisationen TMR och transporterats vidare till företaget Omni Polymers nya återvinningsanläggning i Ängelholm. Med hjälp av en ny och innovativ tillverkningsprocess kan anläggningen omvandla källsorterade plastförpackningar till högkvalitativt granulat och slutligen nya plastprodukter. (Läs mer HÄR)

”Den nya anläggningen använder en helt ny teknik för att kunna återvinna sådana komplexa och flexibla plaster, som i dagsläget inte går till materialåtervinning. Detta avfallsmaterial har tidigare bränts upp, men nu har vi upparbetat en process, som gör att vi kan tillverka granulat vilket kan användas till nya plastprodukter”, säger Peter Mellgren, TMR.

Zoégas skriver att satsningen på ökad cirkularitet är ytterligare ett steg i rosteriets arbete mot att reducera utsläppen i verksamheten och en viktig del av huvudägaren Nestlés globala mål att nå netto noll utsläpp senast år 2050.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!